everyone's bookmarks

filtered by:


save

Spēles dzimšanas dienā ar GUNSnLASERS

Jau kopÅ¡ bÄrnÄ«bas, tieÅ¡i spÄles dzimÅ¡anas dienÄ ir galvenÄ svinÄ«bu sastÄvdaļa. SpÄlÄjot spÄles, parÄdÄs tÄdas emocijas kÄ azarts, adrenalÄ«ns un spriedze, cilvÄki vairÄk atraisÄs un gaisÄ virmo piedzÄ«vojumu garÅ¡a. KÄpÄc aizmirst Å¡Ä«s bÄrnÄ«bas tradÄ«cijas? IzvÄlies pavadÄ«t svÄtkus aktÄ«vi. Peintbols vai lÄzertags jeb lÄzerpeintbols ir lieliska...
saved on 7-17-2018 at 09:18am ct
(17490)

everyone's tags