everyone's bookmarks

filtered by:


save

Vai zini, kā mēbeles palīdzēs Tev atsvaidzināt interjeru?

Kad gan citreiz, ja ne pavasarÄ« pieÄ·erties mÄjokļa interjera atsvaidzinÄÅ¡anai! Tas ir laiks, kad pilnÄ«gi viss mostas no ziemas miega â gan daba ar kokiem, dzÄ«vniekiem un ziediem, gan arÄ« Tavs prÄts ar prieku, enerÄ£iju un pozitÄ«vismu. PamazÄm iesilst gaiss, saule lutina ar saviem maigajiem stariem, tÄ vien gribas atvÄrt visus logus un izvÄdinÄt...
saved on 4-8-2018 at 01:59am ct


save

5 BŪTISKI ASPEKTI, KAS JĀATCERAS MEKLĒJOT JAUNU VEĻASMAŠĪNU

SadzÄ«ves tehnika ir lielisks ikdienas darbu palÄ«gs. VeļasmaÅ¡Ä«na nenoliedzami ir viens no lieliskÄkajiem cilvÄces izgudrojumiem, un jo tÄlÄk, jo labÄk â jaunÄkÄs paaudzes veļasmaÅ¡Ä«nas tiek aprÄ«kotas ar jaunÄm funkcijÄm, lai dzÄ«vi atvieglotu vÄl vairÄk. TÄpÄc â lasiet tÄlÄk 5 ieteikumus, kas jÄapdomÄ, lai izvÄlÄtos labÄko veļasmaÅ¡Ä«nu!

saved on 4-5-2018 at 06:39am ct


save

Ledusskapis – kā to izvēlēties un kopt?

PadomÄ, kad Tu pÄdÄjo reizi dzirdÄji kÄdu sakÄm, ka ledusskapis nav nepiecieÅ¡ams, jo visa gaļa tiek sasÄlÄ«ta, savukÄrt zivis glabÄjas pagrabÄ uz ledus? IedomÄties dzÄ«vi bez ledusskapja mÅ«sdienÄs ir praktiski neiespÄjami. KÄ izvÄlÄties energoefektÄ«vu ledusskapi (un vai tas tieÅ¡Äm ir svarÄ«gi) un kÄ uzturÄt to tÄ«ru? Lasi tÄlÄk!

saved on 2-23-2018 at 09:22am ct


save

Ledusskapis – kā to izvēlēties un kopt?

PadomÄ, kad Tu pÄdÄjo reizi dzirdÄji kÄdu sakÄm, ka ledusskapis nav nepiecieÅ¡ams, jo visa gaļa tiek sasÄlÄ«ta, savukÄrt zivis glabÄjas pagrabÄ uz ledus? IedomÄties dzÄ«vi bez ledusskapja mÅ«sdienÄs ir praktiski neiespÄjami. KÄ izvÄlÄties energoefektÄ«vu ledusskapi (un vai tas tieÅ¡Äm ir svarÄ«gi) un kÄ uzturÄt to tÄ«ru? Lasi tÄlÄk!

saved on 2-23-2018 at 09:22am ct


save

Ledusskapis – kā to izvēlēties un kopt?

PadomÄ, kad Tu pÄdÄjo reizi dzirdÄji kÄdu sakÄm, ka ledusskapis nav nepiecieÅ¡ams, jo visa gaļa tiek sasÄlÄ«ta, savukÄrt zivis glabÄjas pagrabÄ uz ledus? IedomÄties dzÄ«vi bez ledusskapja mÅ«sdienÄs ir praktiski neiespÄjami. KÄ izvÄlÄties energoefektÄ«vu ledusskapi (un vai tas tieÅ¡Äm ir svarÄ«gi) un kÄ uzturÄt to tÄ«ru? Lasi tÄlÄk!

saved on 2-23-2018 at 09:22am ct


save

Ko dāvināt vīrietim Ziemassvētkos? 5 padomi, kā izvēlēties rokas pulksteni!

Tuvojas svÄtku laiks un neizbÄgami arÄ« rÅ«pes par to, ko gan lai uzdÄvina tuvajiem un mīļajiem. Ko lai dÄvina vÄ«rieÅ¡iem? Gadžeti? Riskanti. Instrumenti? Nav sacÄ«ts, ka tiks izmantoti, smaržas â var netrÄpÄ«t⦠TaÄu ir kÄda dÄvana, kas patiks it visiem â pulksteÅi. VÄ«rieÅ¡u pulksteÅi ir klasiski aksesuÄri, kas bÅ«tÄ«bÄ ir galvenÄ vÄ«rieÅ¡u rotaslieta....
saved on 1-2-2018 at 08:50am ct


save

Televizoru zilajā gaismā – kādi televīzijas seriāli un šovi gaidāmi uz ekrāniem jaunajā sezonā?

TumÅ¡ajos rudens vakaros nereti rodas vÄlme ieritinÄties dÄ«vÄnÄ, apsegties ar siltu segu un uztaisÄ«t karstu dzÄrienu, ko lÄni malkot, skatoties savu iemīļotÄko televÄ«zijas seriÄlu, raidÄ«jumu vai Å¡ovu. Katru gadu televÄ«zijas parÅ«pÄjas, lai zilÄ gaismÄ zaigotu mÅ«su televizori, ļaujot uz brÄ«di aizmirst par ikdienas rÅ«pÄm un iegrimt izdomÄtu varoÅu...
saved on 10-4-2017 at 09:06am ct


save

Vai ledusskapji jau pildās ar saldētām meža un dārza veltēm? Izmanto pārbaudītus saldēšanas knifiņus!

Zini, kÄpÄc garÅ¡augu, ogu un sÄÅu saldÄÅ¡ana ziemai ir tik populÄra? PirmkÄrt, tÄ ir iespÄja krÄslainajos ziemas mÄneÅ¡os baudÄ«t svaigus, sulÄ«gus un aromÄtiskus dabas produktus. OtrkÄrt, tÄ ir izdevÄ«ba uzÅemt vitamÄ«nus, jo sasaldÄjot vitamÄ«ni saglabÄjas. Izlasi, kÄ pareizi sasaldÄt garÅ¡augus un sÄnes un kÄdi ledusskapji tam ir piemÄrotÄkie!

saved on 9-28-2017 at 03:56am ct


save

Kādas iespējas sniedz viedpulksteņi?

Ja vÄl salÄ«dzinoÅ¡i nesen telefons ar skÄrienjutÄ«gu ekrÄnu un GPS funkciju bija moderna ierÄ«ce, tad Å¡obrÄ«d Å¡Ä«s un vairÄkas citas funkcijas pilda viedpulksteÅi. TaÄu aktuÄls ir jautÄjums â kÄ orientÄties to piedÄvÄjumÄ? MÄs centÄ«simies sniegt atbildes!

saved on 7-10-2017 at 06:58am ct


save

LED televizori – izcila attēla kvalitāte un mazāks elektrības rēķins

MÄjas televÄ«zija stabili turas pieprasÄ«tÄko pakalpojumu vidÅ«, un reti kuram cilvÄkam mÄjÄs nav televizora. Pateicoties tehnoloÄ£iju attÄ«stÄ«bai, televizori vairs nav pasÄ«vi attÄla pÄrraidÄ«tÄji. MÅ«sdienÄ«gi televizoru modeļi ļauj pieslÄgties internetam, mÄjas datoram, skatÄ«ties uz televizora ekrÄna bildes no atvaļinÄjuma un svÄtku video, turklÄt...
saved on 6-13-2017 at 10:10am ct


save

Siltumnīcas Tavai saimniecībai – kā izvēlēties atbilstošāko?

Par to, kuras siltumnÄ«cas ir labÄkÄs, Å¡Ä·Äpi tiek lauzti joprojÄm: kÄdam piemÄrotÄkas Å¡Ä·iet plÄves, kÄdam â polikarbonÄta siltumnÄ«cas. Katrai no tÄm ir savas priekÅ¡rocÄ«bas, taÄu, izvÄloties siltumnÄ«cu, vÄrÄ jÄÅem arÄ« citi faktori. KÄdi? Par to â Å¡ajÄ rakstÄ.

saved on 4-25-2017 at 01:49am ct

(17253)

everyone's tags