page: << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

everyone's bookmarkssave

10 radošas kāzu svinību vietas

Vai esat izsapÅojuÅ¡i savu kazu dienu? JÅ«su mīļotie cilvÄki apkÄrt un svÄtku noskaÅa ir neatÅemama sastÄvdaļa, taÄu bÅ«tiska nozÄ«me ir tieÅ¡i kÄzu vietai. KÄzu dienÄ svinÄ«bas pÄrvÄrÅ¡as par pÄra paradÄ«zi, kur pÄrÄjÄs pasaules neskarti varat svinÄt jums tik nozÄ«mÄ«go notikumu jÅ«su dzÄ«vÄs. AtbilstoÅ¡i izvÄlÄta kÄzu vieta radÄ«s: kopÄjo svinÄ«bu noskaÅu,...
saved on 3-5-2018 at 9:00pm ct


save

Automašīna ir sarežģīts mehānisms, kurā nāksies ieguldīt naudu. Par to kādas auto preces tavai mašīnai varētu būt nepieciešamas un kā tās...

AutomaÅ¡Ä«nas, tev bieži pat nenojauÅ¡ot, ikdienÄ tiek pakļautas lielÄm slodzÄm un skarbu vides apstÄkļu iedarbÄ«bai â motori griežas ar tÅ«kstoÅ¡iem apgriezienu minÅ«tÄ, balstiekÄrtai jÄnotur vairÄku tonnu liels svars un virsbÅ«vei jÄiztur gan saules staru svelme, gan koroziju izsaucoÅ¡Äs sÄls putras iedarbÄ«ba ziemÄ. Skaidrs, ka Å¡Ädos apstÄkļos...
saved on 3-5-2018 at 07:38am ct


save

Automašīna ir sarežģīts mehānisms, kurā nāksies ieguldīt naudu. Par to kādas auto preces tavai mašīnai varētu būt nepieciešamas un kā tās...

AutomaÅ¡Ä«nas, tev bieži pat nenojauÅ¡ot, ikdienÄ tiek pakļautas lielÄm slodzÄm un skarbu vides apstÄkļu iedarbÄ«bai â motori griežas ar tÅ«kstoÅ¡iem apgriezienu minÅ«tÄ, balstiekÄrtai jÄnotur vairÄku tonnu liels svars un virsbÅ«vei jÄiztur gan saules staru svelme, gan koroziju izsaucoÅ¡Äs sÄls putras iedarbÄ«ba ziemÄ. Skaidrs, ka Å¡Ädos apstÄkļos...
saved on 3-5-2018 at 07:38am ct


save

Mission humanitaire

Humanitarian aid is much needed as a result of the economy. Thus, volunteers of mission humanitaire work for the betterment of the poor people. Thus, one can work as a volunteer and gain rich experience in humanity and maintain humanity.
saved on 2-26-2018 at 05:42am ct


save

Ledusskapis – kā to izvēlēties un kopt?

PadomÄ, kad Tu pÄdÄjo reizi dzirdÄji kÄdu sakÄm, ka ledusskapis nav nepiecieÅ¡ams, jo visa gaļa tiek sasÄlÄ«ta, savukÄrt zivis glabÄjas pagrabÄ uz ledus? IedomÄties dzÄ«vi bez ledusskapja mÅ«sdienÄs ir praktiski neiespÄjami. KÄ izvÄlÄties energoefektÄ«vu ledusskapi (un vai tas tieÅ¡Äm ir svarÄ«gi) un kÄ uzturÄt to tÄ«ru? Lasi tÄlÄk!

saved on 2-23-2018 at 09:22am ct


save

Ledusskapis – kā to izvēlēties un kopt?

PadomÄ, kad Tu pÄdÄjo reizi dzirdÄji kÄdu sakÄm, ka ledusskapis nav nepiecieÅ¡ams, jo visa gaļa tiek sasÄlÄ«ta, savukÄrt zivis glabÄjas pagrabÄ uz ledus? IedomÄties dzÄ«vi bez ledusskapja mÅ«sdienÄs ir praktiski neiespÄjami. KÄ izvÄlÄties energoefektÄ«vu ledusskapi (un vai tas tieÅ¡Äm ir svarÄ«gi) un kÄ uzturÄt to tÄ«ru? Lasi tÄlÄk!

saved on 2-23-2018 at 09:22am ct


save

Ledusskapis – kā to izvēlēties un kopt?

PadomÄ, kad Tu pÄdÄjo reizi dzirdÄji kÄdu sakÄm, ka ledusskapis nav nepiecieÅ¡ams, jo visa gaļa tiek sasÄlÄ«ta, savukÄrt zivis glabÄjas pagrabÄ uz ledus? IedomÄties dzÄ«vi bez ledusskapja mÅ«sdienÄs ir praktiski neiespÄjami. KÄ izvÄlÄties energoefektÄ«vu ledusskapi (un vai tas tieÅ¡Äm ir svarÄ«gi) un kÄ uzturÄt to tÄ«ru? Lasi tÄlÄk!

saved on 2-23-2018 at 09:22am ct
save

Eiropas finansējums un alternatīvas atbalsta iespējas veiksmīgam biznesam

KÄpÄc vienam uzÅÄmumam izdodas sasniegt vairÄk nekÄ citam? Diez vai var atrast universÄlu atbildi uz Å¡o jautÄjumu, taÄu viens faktors ir kopÄ«gs visiem biznesa veiksmes stÄstiem â pietiekams finansÄjums. Lai apsteigtu konkurentus un pozicionÄtu sevi kÄ labÄko preces vai pakalpojuma piegÄdÄtÄju un pÄrdevÄju, nepiecieÅ¡ams stabils naudas avots....
saved on 2-21-2018 at 09:02am ct

page: << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
(16998)

everyone's tags